Albanian Arabic Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Norwegian Portuguese Serbian Slovenian Swedish Turkish

Fuqizimi i tolerancës dhe bashkëjetesës fetare përmes aktivitetit të grave në Prizren

 30 Mars 2017

Më 29 mars 2017 gratë përfaqësuese të bashkësive fetare të ndryshme fetare (Bashkësisë Islame, Kishës Ortodokse Serbe, Kishës Katolike dhe Kishës Protestante), zyrtare komunale dhe përfaqësuese të shoqërisë civile së bashku me nxënëset e Medresesë Alauddin në Prizren vizituan Xhaminë Sinan Pasha, Kishën Ortodokse Serbe dhe Kishën Katolike të qytetit.

Aktiviteti është organizuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) Misioni në Kosovë në bashkëpunim të ngushtë me Bashkësinë Islame, e cila mblodhi 33 pjesëmarrëse, të cilat patën mundësinë t’i drejtojnë pyetjet të përfaqësuesit fetare për: librat e shenjtë, ritualet fetare, dallimet mes feve, rolin e gruas në bashkësitë e tyre fetare dhe aktivitetet e ndryshme të grave.
Për shumicën e tyre ishte hera e parë që vizitojnë ndonjë xhami apo kishë, prandaj edhe njëzëri të gjitha sugjeruan që të organizohen takimet e tilla të ngjashme në të ardhmen, me qëllim që të hiqen keqkuptimet mes feve, dhe të mbizotëroj mirëkuptimi, toleranca dhe paqja.Read 3508 times
Published in Islami
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Reklama e juaj