Albanian Arabic Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Norwegian Portuguese Serbian Slovenian Swedish Turkish

Semnjet Krivca

Shkrue nga ndihmoni

Motra Semnjet Krivca nga shkupi do të ndihmohet per nji vit shlyerjen e qiras së banesës .

Rata e parë do ti paguhet për 6 muaj nga 150 ,-frz =900,-frz të hollat do ti dërgojm më datën 2.3.2019 në për mjet Autobusit SOLO REisen.

FMMZ pjesën e dytë të pagesës së qirasë për motrën në fjalë do tja paguaj vetë fondacioni në muajn e ramazanit duke ja bërë një vizit kësaj nëne motre shuma esht po ashtu edhe për 6 muajt në vazhdim dhe ne përfundojm me qiran , nëse dikush esht i interesuar që ta merë përsipër pagesën e qirasë mundeni të paraqiteni te fMMZ ose drejt për drejt të kontaktoni me motrën në fjalë numri i celularit 0038971789775.

Reklama e juaj