Albanian Arabic Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Norwegian Portuguese Serbian Slovenian Swedish Turkish

Semnjet Krivca

Shkrue nga ndihmoni

Motra Semnjet Krivca nga shkupi do të ndihmohet per nji vit shlyerjen e qiras së banesës .

Rata e parë do ti paguhet për 6 muaj nga 150 ,-frz =900,-frz të hollat do ti dërgojm më datën 2.3.2019 në për mjet Autobusit SOLO REisen.

Reklama e juaj