Shoqata ndihmoni te Varferit

ANETARESIA 2020

Fondacioni Motrave Muslimane Zvicër 

                        Donacionet për  2020

Nr: Emri Mbiemri Vendbanimi Shteti Pagesa
1 Alisha Osmani Bellach Zvicër  300,-frz
2 Argjend Ademi Wallisellen Zvicër 1300,-frz
3 Gzim Ademi Wallisellen Zvicër 500,-frz
4 Imrzat Asipi Sirnach Zvicër 1950,-frz
5 Ganimete Bediji-Alili Bellach Zvicër 120,-frz
6 Ismail Selmani Egrkingen Zvicër  100,-frz
7 Irfan Ljoki Kappel Zvicër  100,-frz
8 Rahim Ljoki Kappel Zvicër  20,-frz
9 Afije Shabani Zürich Zvicër  120,-frz
10 Aferdita Tmava Bellach Zvicër  500,-frz
11 Zeneti Xhemaili Bellach Zvicër  250,-frz
12 Një motër ANONYM ;;;;;;;;; Zvicër  200,-frz
13
LINQET E RRJETEVE SOCIALE - Facebook Ndihmoni Të Varferit