Shoqata ndihmoni te Varferit

ANETARSIA 2022

ANETARESIA 2022

1 Emer Mbiemer Vendi Pagesa
2 Alisha Osmani Zvicer 500.frz
3 Nora Saiti Zvicer   300.frz 
4 Argjend Ademi Zvicer 650.frz
5 Ganimete Bediji-Alili Zvicer  120.frz
6  
7    
8      
9  
10  
LINQET E RRJETEVE SOCIALE - Facebook Ndihmoni Të Varferit