Albanian Arabic Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Norwegian Portuguese Serbian Slovenian Swedish Turkish
Ndihmat për 2014

Ndihmat për 2014 (6)

Ibrahim Rexhepi u ndihmua me 100,-frz 5000,-denar me ushqim me 23.12.2014 nga FMMZ

Sheqeri Ajdari u ndihmua me ushqim nga fmmz me 100,-frz ose 5000,-denar me 23.12.2014

Hisen Halili poashtu u ndihmua me ushqim nga fmmz me 100,-frz ose 5000,-denar me 24.12.2014

Sejlahe Sadiki  u ndihmua me ushqim nga fmmz me 100,-frz ose 5000,-denar me 25.12.2014

Asan Asani u ndihmua me ushqim nga fmmz me 100,-frz ose 5000,-denar me 24.12.2014

me posht do ti shfaqim disa foto te familjeve qe pranuan ushqimin

kete mjete i dorzoj vllau jon Arafat Sali nga Haraqina Allahu e shperblefte per punen e bere .amin

Published in Ndihmat për 2014

Nëntorë 2014

Medresantja  Fatlinda Hyseni nga fshati Nikushtak  komuna e Kumanovës

Published in Ndihmat për 2014

Ndihma për Fëmijët jetimë në Gaza 2014

Published in Ndihmat për 2014

Fondacion motrave muslimane zvicër ndihmon vllaun  dhe teologun tonë Bledar Sulejmani nga shkodra shqipëri me një ndihmë simbolike prej 500,-frz .Bledari  ka nevoje për ndihmën tonë motra dhe vëllezër sepse vllau jonë e ka një sëmundje të rënd të cilën mundeni me e parë në faqen ton kryesore ,vllau jonë Bledari ka mbaruar Teologjin islame dhe me profesion ësht Hoxhë Allahu in shaa Allah i ndihmonë që të shërohet sa më shpejtë që të vazhdojë misionin e ti që e ka dashtë aq shumë por të nderuar musliman e muslimane keti vëllau i nevoiten nji shumë e të hollave për të shkuar jasht shtetit ku mund ta ndëgjoni në videon që kemi shfaqur në faqen tonë.Allahu in shaa Allah e shëronë sa më shpejtë . Amin

Published in Ndihmat për 2014

Medresantit Amar Mazllami nga Prizreni fondacioni i motrave muslimane zvicër e ndihmojë me 150,-euro gjegjësisht 190,-frz .

Published in Ndihmat për 2014
Faqe 1 nga 2

Reklama e juaj