Albanian Arabic Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Norwegian Portuguese Serbian Slovenian Swedish Turkish

Shehadeti

"Esh'hedu en la ilahe il-lall-llah ve esh'hedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu - Besoj dhe deklaroj se ekziston vetëm një Zot - All-llahu dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij ". 

Me këtë dekleratë njesohet besimi Islam - imani me urdhëresat praktike - Islamin. 

Krahas emrave të All-llahut xh.sh. që na obligojnë t'u nënshtrohemi dispozitave të Tij, me anë të Kelimei - shehadetit e shprehim edhe emrin e Muhammedit alejhisselam, me çka zotohemi se do të shkojmë rrugës së Tij dhe se do ta ndjekim sunnetin e tij. Kjo do të thotë se do ti kryejmë e në jetë do t'i zbatojmë të gjitha urdhëresat e Zotit të natyrës praktike, të cilat i zbatoi Muhammedi alejhisselam.

Read 3944 times Last modified on E diel, 01 Dhetor 2013 21:52
Published in Kushtet e Islamit
Rate this item
(0 votes)
More in this category: Namazi »
Login to post comments

Reklama e juaj