Albanian Arabic Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Norwegian Portuguese Serbian Slovenian Swedish Turkish

Dua Lutjet

Enesi r.a thotë se ka dëgjuar Pejgamberin a.s duke thënë: "Më pelqen më shum të ulem e të rrij me ata që luten edhe madhërojn All-llahun,pas Namazit të sabahut deri në lindjen e diellit,se sa të i liroi nga robëria katër skllevër, Më pelqen më shum të ulem e të rrij me ata që luten edhe madhërojn All-llahun,pas Namazit të ikindis e deri në perëndim të diellit, se sa të i liroi nga robëria katër skllevër".

Transmeton Buhariu dhe Muslimi dhe të tjer...

Allahu i Lartësuar thotë: “...Lartësoje Zotin tënd me falënderim, në mbrëmje (ashij) dhe mëngjes (ibkar)!” (Gafir, 55).

“...dhe madhëroje Zotin tënd e falënderoje Atë para lindjes së diellit dhe para perëndimit” (Sure Kaf, 39),


 

 

""DHIKRI I MËNGJESIT (SABAHUT)""

اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَِبَّي بَعْدَهُ

Elhamdu lil-lahi vahdeh, ves-salatu ves-selamu ala men la nebijje badeh
Falënderimi i takon vetëm All-llahut, mëshira dhe shpëtimi (i )‎All-llahut) qofshin mbi atë pas të cilit s`ka më ‎Pejgamber, Muhamedin.
E’udhu bil-lahi minesh-shejtani-rraxhim
I lutem Allahut të më ruaj nga shejtani i mallkuar.

 

‎اللّهُ لَا إلَهَ إلاّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ]‎ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذيِ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَاّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ ‏عِلْمِهِ إِلَاّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسٍيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ‎[العَلِيُّ العَظِيمُ‎

All-llahu La Ilahe il-la huvel-Hajjul-Kajjumu, la te`hudhuhu sinetun ve la nevm, lehu ma fis-semavati ve ma ‎fil-ardi, men dhel-ledhi jeshfeّu ‎ّindehu il-la bi idhnihi, jaّlemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum ve la juhitune ‎bi shej`in min ‎ّilmihi il-la bima shae vesi'a Kursijjuhus-semavati vel-arda, ve la jeuduhu hifdhuhuma ve huvel-‎ّAlijjul-‎ّAdhim.‎
(All-llahu është Një, s`ka Zot tjetër përveç Atij, Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e ‎zë as kotja as gjumi; Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos ‎me lejen e Tij. Ai di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen. Nga ajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa ‎Ai ka dëshiruar. Kursija e Tij përfshin qiejt dhe tokën, kurse kujdesi i Tij ndaj të dyjave nuk i vjen rëndë, Ai ‎është më i Larti, më i Madhi)‎

Më pas i Lexon nga 3 here (mëngjes e mbërëmje) tri Suret e fundit në Kur’an:

1-Sure EL-IHLAS:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّـهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤
Kul huvall-llahu ehad.
All-llahus-Samed.
Lem jelid ve lem juled.
Ve lem jekun lehu kufuven ehad.

Thuaj: Ai, All-llahu është Një!
All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë.
As s'ka lindur kë, as nuk është i lindur.
Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.

2-Sure EL-FELEK:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ‌مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ‌غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ‌النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ‌حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥
Kul eudhu bi rabbil felek.
Min sherri ma halek.
Ve min sherri gasikin idha vekab.
Ve min sherrin-nef-fathatin fil ukad.
Ve min sherri hasedin idha hased.
 
 Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,
Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi.
Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.
Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.

3-Sure EL-NAS:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَـٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ‌الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ‌النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦
Kul eudhu bi rabbin-nas.Melikin-nas.ilahin-nas.
Min sherril-vesvasil-hanas.El-ledhi juvesvisu fi sudurin-nas
Minel-xhin-neti ven-nas.

Thuaj: "Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve!
Sunduesin e njerëzve,
Të adhuruarin e njerëzve,
Prej të keqes së cytësit që fshihet.
I cili bën cytje në zemrat e njerëzve,
Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit".

َأَ‎ ‎صْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا اليَوْمِ ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ ، وَأَعُوْذُ ‏بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا اليَوْمِ وشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وسُوءِ الكِبَرِ ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ. ‏

Asbahna ve asbaha el-Mulku lil-lah vel-hamdulil-lah la Ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ala kul-li shejin kadir. Rabbi es'eluke-l-hajre ma fi hadhel-jevmi ve hajre ma badehu ve eudhu bike min sherri ma fi hadhel-jevmi ve sherri ma badehu.Rabbi eudhu bike minel-keseli ve su'il-kiber.Rabbi eudhu bike min adhabin fin-nar ve adhabin fil-kabr. 
(E arritëm mëngjesin; e gjithë pasuria i takon All-llahut; falënderimi është për All-llahun, nuk ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut, i Cili është një dhe i pashoq; Atij i takon sundimi dhe falënderimi; Ai mbi çdo send është i plotfuqishëm. O Zot, prej Teje kërkoj mbarësinë (të mirën) e kësaj dite dhe të ditëve të tjera dhe prej Teje kërkoj mbrojtjen nga e liga e kësaj dite dhe ditëve të tjera. O Zot, kërkoj mbrojtjen Tënde nga përtacia dhe mendjemadhësia. O Zot, më mbro nga dënimi i Xhehennemit dhe nga dënimi i varrit.)

اللَّهُمَّ بِكَ‎ ‎أَ َصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَينَا وَ بِكَ نَحيَا وَ بِكَ نََمُوتُ وَ إلَيكَ النُّشُورُ
All-llahume bike esbahna ve bike emsejna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejken-nushur. 
(O Zot im, me emrin Tënd e arrijmë mëngjesin dhe me emrin Tënd e arrijmë mbrëmjen, me emrin Tënd ‎ngjallemi dhe me emrin Tënd vdesim dhe te Ti është kthimi).


اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ‏‎ ‎عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ ‏الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ
All-llahume ente Rabbi la Ilahe il-la ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vadike mestetatu eudhu bike min sherri ma sanatu eb'u leke bi nimetike aleje ve eb'u bi dhenbi fagfir li fe innehu la jagfirudh-dhunube il-la Ente. 
(O All-llah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; Ti më ke krijuar dhe unë jam robi Yt, do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit Tënd, sa të kem mundësi; Kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja që kam vepruar, Unë jam mirënjohës ndaj dhuntive Tua, i pranoj mëkatet e mia, andaj më fal, ngase mëkatet nuk i fal askush tjetër përveç Teje).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ ، وَمَلائِكَتَكَ ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَحْدَكَ لاَشَرِيكَ لَكَ ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.‏

All-llahumme inni asbahtu ush-hiduke, ve ush-hidu hamelete Arshike ve Melaiketeke ve xhemia halkike, Enneke EnteAll-llahu la Ilahe il-la Ente vahdeke la sherike Lek, ve enne Muhammeden abduke ve resuluke.*3here
(O Zoti im, u gdhiva, dëshmoj për Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, melaiket Tua dhe të gjitha krijesat Tua, se vërtetë Ti je All-llahu i Vetëm, s`ka të adhuruar tjetër përveç Teje, Ti je i Vetëm dhe i pashoq dhe dëshmoj se Muhammedi alejhis-selam është rob dhe i dërguar i Yt.)
Pejgamberi a.s ka thënë: Kush e thot këtë në mbrëmje i bindur në të dhe vdes atë natë do të jetë prej banorëve të Xhenetit.

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِِنْ نِعْمَةٍٍ ، أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَشَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.‏
All-llahume ma asbaha bi min nimetin ev bi ehadin min halkike, fe minke vahdeke la sherike lek, fe lekel-hamdu ve lekesh-shukru. 
(O Zoti im, ajo që më është dhënë mua apo ndonjërit prej krijesave Tua nga begatitë e tëra është vetëm nga Ti që Je i pashoq; Ty të qoftë lavdërimi dhe falënderimi)

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَالْفَقْرِ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. ‏
All-llahume afini fi bedeni, All-llahume afini fi semi, All-llahume afini fi besari, la ilahe il-la ente,All-llahume inni eudhu bike minel-kufri vel-fakri, ve eudhu bike min adhabil-kabr, la ilahe il-la ente(3 herë në mëngjesë)
(O Zoti im, më jep shëndet në trupin tim, O Zoti im, më jep shëndet në të dëgjuarit tim, O Zoti im, më jep shëndet në të pamurit tim. S'ka të adhuruar tjetër përveç Teje. O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga kufri (mosbesimi) e varfëria dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga dënimi i varrit. S'ka të adhuruar tjetër përveç Teje).

حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.‏
HasbijAll-llahu la Ilahe il-la hu(ve),Alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbul-'arshil-'adhim. *7 herë
(Më mjafton mua All-llahu; s'ka të adhuruar tjetër përveç Tij. Tek Ai jam mbështetur dhe Ai është Zoti i Arshit të Madh)

 

 

Muhamedi s.a.v.s ka thënë: Kush e thotë këtë mëngjes e mbrëmje 7 here i mjafton atë që e brengosin qeshtjet e kësaj bote dhe tjetres.(Muslimi)


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي ، وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي ، وَمَالِي ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي ، وَآمِنْ رَوْعَاتِي ، اللَّهُمَّ احْفِظْنِي مِنْ ‏بَيْنِ يَدَيَّ ، وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ يَمِينِي ، وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيَ.‏
All-llahume inni es'elukel-'afve vel-'afijete fid-dunja vel-ahireh, All-llahume inni es'elukel-'afve vel-afijete fi dini ve dunjaje ve ehli ve mali. All-llahumes-tur avrati ve amin revati. All-llahume hfedhni min bejni jedejje ve min halfi ve an jemini ve an shimali ve min fevki ve eudhu biadhametike en ugtale min tahti. 
(O Zoti im, kërkoj nga Ti falje dhe shpëtim në këtë botë dhe në Ahiret. Zoti im, kërkoj që të më falësh dhe të më mbrosh në fenë time dhe në jetën time, ma mbro familjen dhe pasurinë time. O Zoti im, m'i mbulo të metat e mia dhe më qetëso në momentet trishtuese.O Zot, më ruaj nga para dhe prapa, në të djathtë, në të majtë dhe nga lartë; kërkoj nga ti që të më mbrosh të mos më lëshojë toka.)

اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي ‏سُوءاً أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ.‏
All-llahume alimel-gajbi vesh-shehadeti fatires-semavati vel-ardi, Rabbe kul-le shej'in ve melikehu, eshhedu en la Ilahe il-la ente, eudhu bike min sherri nefsi ve mine sherrish-shejtani ve shirkihi ve en ekterife ala nefsi su'en ev exhurrehu ila muslimin.
(O Zoti im, Ti je Ai i Cili i di të fshehtat dhe të dukshmet, Krijues i qiejve dhe i tokës, Zot i çdo sendi dhe Mbizotërues i saj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja e vetes sime dhe nga e keqja e djallit dhe nga ajo që ai (shejtani) shpie në shirk dhe kërkoj të më mbrosh që vetvetes e as ndonjë muslimani të mos i bëj keq)

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الارْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ‎ ‎أَلْعَلِيمُ
Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me'a-ismihi shej'un fil-ardi ve la fis-semai ve huves-semiul-alim 
(Me emrin e All-llahut pranë emrit të të Cilit nuk bën dëm asgjë në tokë e as në qiell, Ai që dëgjon shumë dhe di çdo send).

Kjo lutje thuhet 3here në mëngjes dhe mbrëmje dhe kudo që hym brenda ditës

Muhamedi s.a.v.s ka thënë: Kush e thot këtë 3 here mëngjes e mbrëmje si bëhet dëm asgjë.(Buhariu)


رَضِيْت بِاللَّهِ رباً وبالإِسلاَمِ دِيناً وبِمُحَمَّدٍ ‏‎ نِيَاًّ‏
Redijtu bil-lahi Rabben ve bil-Islami dinen, ve bi Muhammedin (s.a.v.s) nebijjen. 
(Jam i kënaqur që Zoti im është All-llahu, feja ime është Islami dhe Pejgamberi im Muhammedi)*3 here


Muhamedi s.a.v.s ka thënë: Kush e thot këtë 3 here mëngjes e mbrëmje Allahu do të knaq atë diten e Xhykimit.(Buhariu)

يَا حَيُّ يَا قَيُّمُ بِرحمَتِكَ اَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ ليِ شَأْنيِ كُلَّهُ وَ لاَ تَكِلْنيِ إِلىَ نََفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ
Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li she'ni kul-leha ve la tekilni ila nefsi tarfete ajnin.

(O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmirëso tërë gjendjen time dhe mos më lë të mbështetem në veten time, as sa një lëvizje e syrit).

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلِّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ ، فَتْحَهُ ، وَنَصْرَهُ ، وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ ، وَهُدَاهُ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشرِّ مَا بَعْدهُ‎.‎
Asbahna ve asbahal-Mulku lil-lahi Rabbil alemin All-llahumme inni es'eluke hajre hadhel-jevmi fet-hahu, ve nasrehu ve nurehu, ve bereketehu, ve hudahu, ve eudhu bike min sherri ma fihi, ve sherri ma badehu. 
(E arritëm mëngjesin dhe e tërë pasuria i takon All-llahut, Zotit të botërave.O Zoti im, unë kërkoj mirësinë e kësaj dite, hapjen e saj, ndihmën e saj, dritën e saj, dhuntinë dhe udhëzimin e saj. Kërkoj të më mbrosh nga e keqja e saj dhe e ditëve të tjera pas saj).

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلامِ ، وَعَلَى كَلِمَةِ ‎‏ وَعَلَى مِلِّةِ أَبِينَاrالإِخْلاصِ ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ‏‎ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.‏
Asbahna ala fitretil-Islam ve ala kelimetil-Ihlas, ve ala dini nebijjina Muhammedin (s.a.v.s) ve ala mil-leti ebina Ibrahime Hanifen nebijjina muslimen ve ma kane minel-mushrikin.
(E arritëm mëngjesin në natyrshmërinë Islame, në fjalën e sinqertë (fjala: LA ILAHE IL-LALL-LLAH),në fenë e Pejgamberit tonë, Muhammedit dhe në popullin (fenë) e babait tonë Ibrahimit, i cili ka qenë besimdrejtë, musliman e nuk ka qenë prej mushrikëve (idhujtarëve).

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِه
SubhanAll-llahi ve bihamdihi *100 here
(I Lartësuar qoftë All-llahu, Atij të Cilit i takon Lavdërimi).

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَ‏
La ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-Mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir *100 herë në mëngjes
(S'ka të adhuruar përveç All-llahut, Një dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe lavdërimi. Ai është i plotfuqishëm mbi çdo send).

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.‏
SubhanAll-llahi ve bihamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete arshihi ve midade kelimatihi*3 herë në mëngjes
(I Madhëruar qoftë All-llahu, aq sa është numri i krijesave të Tij dhe aq sa dëshiron Ai vet. Po aq sa është i bukur Arshi i Tij dhe sa ngjyra e pasosur (pafund) për t`i shkruar fjalët e Tij).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلا مُتَقَبَّلًا
All-llahume inni es'eluke ilmen nafi'an ve rizkan tajjiben ve amelen mutekabbelen (çdo mëngjes)
(O Zoti im, të lutem më jep dituri të dobishme e furnizim të mirë dhe të lutem Të m'i pranosh veprat e mia).

أسْتَغْفِرُ اللَّهَ وأَتُوبُ إِلَيْهِ
Estagfirullahe ve etubu ilejhi. *100 herë në ditë
(Kërkoj faljen e All-llahut dhe tek Ai pendohem).

اللَّهُمّ صَلِّ وَ سلِّم على‎ ‎َبِيِّنَاَ مُحَمَّدٍ
All-llahumme sal-li ve sel-lim ala nebijjina Muhammed(10 herë

""DHIKRI I MBRËMJES (AKSHAMIT)""

اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَِبَّي بَعْدَهُ

Elhamdu lil-lahi vahdeh, ves-salatu ves-selamu ala men la nebijje badeh
Falënderimi i takon vetëm All-llahut, mëshira dhe shpëtimi (i )‎All-llahut) qofshin mbi atë pas të cilit s`ka më ‎Pejgamber, Muhamedin
 
E’udhu bil-lahi minesh-shejtani-rraxhim
I lutem Allahut të më ruaj nga shejtani i mallkuar.

 

اللّهُ لَا إلَهَ إلاّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ]‎ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذيِ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَاّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ ‏عِلْمِهِ إِلَاّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسٍيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ‎[العَلِيُّ العَظِيمُ‎

All-llahu La Ilahe il-la huvel-Hajjul-Kajjumu, la te`hudhuhu sinetun ve la nevm, lehu ma fis-semavati ve ma ‎fil-ardi, men dhel-ledhi jeshfeّu ‎ّindehu il-la bi idhnihi, jaّlemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum ve la juhitune ‎bi shej`in min ‎ّilmihi il-la bima shae vesi'a Kursijjuhus-semavati vel-arda, ve la jeuduhu hifdhuhuma ve huvel-‎ّAlijjul-‎ّAdhim.‎
(All-llahu është Një, s`ka Zot tjetër përveç Atij, Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e ‎zë as kotja as gjumi; Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos ‎me lejen e Tij. Ai di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen. Nga ajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa ‎Ai ka dëshiruar. Kursija e Tij përfshin qiejt dhe tokën, kurse kujdesi i Tij ndaj të dyjave nuk i vjen rëndë, Ai ‎është më i Larti, më i Madhi)‎

 

Thuaj nga tre herë secilën Sure:
Sure EL-IHLAS:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّـهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤
Kul huvall-llahu ehad.
All-llahus-Samed.
Lem jelid ve lem juled.
Ve lem jekun lehu kufuven ehad. 

Thuaj: Ai, All-llahu është Një!
All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë.
As s'ka lindur kë, as nuk është i lindur.
Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.

Sure EL-FELEK:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ‌مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ‌غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ‌النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ‌حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥
Kul eudhu bi rabbil felek.
Min sherri ma halek.
Ve min sherri gasikin idha vekab.
Ve min sherrin-nef-fathatin fil ukad.
Ve min sherri hasedin idha hased. 

Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,
Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi.
Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.
Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.

 

 

 

 

 

Sure EL-NAS:

 

 

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَـٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ‌الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ‌النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦
Kul eudhu bi rabbin-nas.Melikin-nas.ilahin-nas 
Min sherril-vesvasil-hanas.El-ledhi juvesvisu fi sudurin-nas
Minel-xhin-neti ven-nas. 

Thuaj: "Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve!
Sunduesin e njerëzve,
Të adhuruarin e njerëzve,
Prej të keqes së cytësit që fshihet.
I cili bën cytje në zemrat e njerëzve,
Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit

 

َأَ‎ ‎صْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا اليَوْمِ ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ ، وَأَعُوْذُ ‏بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا اليَوْمِ وشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وسُوءِ الكِبَرِ ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ. ‏

Emsejna ve emsel mulku lil-lah vel-hamdulil-lah la Ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ala kul-li shejin kadir. Rabbi es'eluke-l-hajre ma fi hadhihil-lejle ve hajre ma badeha ve eudhu bike min sherri ma fi hadhihil-lejle ve sherri ma badeha. Rabbi eudhu bike minel-keseli ve su'il-kiber. Rabbi eudhu bike min adhabin fin-nar ve adhabin fil-kabr. 
(E arritëm mëngjesin; e gjithë pasuria i takon All-llahut; falënderimi është për All-llahun, nuk ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut, i Cili është një dhe i pashoq; Atij i takon sundimi dhe falënderimi; Ai mbi çdo send është i plotfuqishëm. O Zot, prej Teje kërkoj mbarësinë (të mirën) e kësaj dite dhe të ditëve të tjera dhe prej Teje kërkoj mbrojtjen nga e liga e kësaj dite dhe ditëve të tjera. O Zot, kërkoj mbrojtjen Tënde nga përtacia dhe mendjemadhësia. O Zot, më mbro nga dënimi i Xhehennemit dhe nga dënimi i varrit.)

All-llahu me bike emsejna ve bike esbahna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejkel-mesir. 
(O Zot me emrin Tënd e arrijmë mbrëmjen dhe me emrin tënd e arrijmë mëngjesin, me emrin Tënd ngjallemi dhe me emrin Tënd vdesim dhe te Ti është tubimi)

 

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ‏‎ ‎عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ ‏الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ
All-llahume ente Rabbi la Ilahe il-la ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vadike mestetatu eudhu bike min sherri ma sanatu eb'u leke bi nimetike aleje ve eb'u bi dhenbi fagfir li fe innehu la jagfirudh-dhunube il-la Ente. 
(O All-llah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; Ti më ke krijuar dhe unë jam robi Yt, do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit Tënd, sa të kem mundësi; Kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja që kam vepruar, Unë jam mirënjohës ndaj dhuntive Tua, i pranoj mëkatet e mia, andaj më fal, ngase mëkatet nuk i fal askush tjetër përveç Teje)


اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ ، وَمَلائِكَتَكَ ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَحْدَكَ لاَشَرِيكَ لَكَ ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.‏
All-llahumme inni emsejtu ve ush-hiduke,ve ush-hidu hamelete ‎Arshike ve Melaiketeke ve xhemia halkike, En‎neke EnteAll-llahu la Ilahe il-la Ente vahdeke la sherike Lek, ve enne Muhammeden abduke ve resuluke. ‎
(O Zoti im, ngrysa, dëshmoj për Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, melaiket Tua dhe të gjitha krijesat Tua, se ‎vërtetë Ti je All-llahu i Vetëm, s`ka të adhuruar tjetër përveç Teje, Ti je i Vetëm dhe i pashoq dhe dëshmoj se ‎Muhammedi alejhis-selam është rob dhe i dërguar i Yt.)‎

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِِنْ نِعْمَةٍٍ ، أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَشَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.‏
All-llahumme ma emsa bi min ni‎metin ev bi ehadin min halkike, fe minke vahdeke la sherike lek, fe lekel-‎hamdu ve lekesh-shukru. 
(O Zoti im, ajo që më është dhënë mua apo ndonjërit prej krijesave Tua nga begatitë e tëra është vetëm nga Ti ‎që Je i pashoq; Ty të qoftë lavdërimi dhe falënderimi)‎

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَالْفَقْرِ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. ‏
All-llahume ‎afini fi bedeni, All-llahume ‎ّafini fi semْi, All-llahume ‎afini fi besari, la ilahe il-la ente, eudhu bike ‎minel-kufrivel-fakri, ve eudhu bike min adhabil-kabr, la ilahe il-la ente. *3 herë në mbrëmje.
(O Zoti im, më jep shëndet në trupin tim, O Zoti im, më jep shëndet në të dëgjuarit tim, O Zoti im, më jep ‎shëndet në të pamurit tim. S'ka të adhuruar tjetër përveç Teje. O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga kufri ‎‎(mosbesimi) e varfëria dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga dënimi i varrit. S'ka të adhuruar tjetër përveç Teje).‎

 

حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.‏
HasbijAll-llahu la Ilahe il-la hu(ve), ‎Alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbul-'arshil-'adhim.*7 herë).
(Më mjafton mua All-llahu; s'ka të adhuruar tjetër përveç Tij. Tek Ai jam mbështetur dhe Ai është Zoti i Arshit ‎të Madh)‎

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي ، وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي ، وَمَالِي ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي ، وَآمِنْ رَوْعَاتِي ، اللَّهُمَّ احْفِظْنِي مِنْ ‏بَيْنِ يَدَيَّ ، وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ يَمِينِي ، وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيَ.‏
All-llahume inni es'elukel-'afve vel-'afijete fid-dunja vel-ahireh, All-llahume inni es'elukel-'afve vel-afijete fi dini ve dunjaje ve ehli ve mali. All-llahumes-tur avrati ve amin revati. All-llahume hfedhni min bejni jedejje ve min halfi ve an jemini ve an shimali ve min fevki ve eudhu biadhametike en ugtale min tahti. 
(O Zoti im, kërkoj nga Ti falje dhe shpëtim në këtë botë dhe në Ahiret. Zoti im, kërkoj që të më falësh dhe të më mbrosh në fenë time dhe në jetën time, ma mbro familjen dhe pasurinë time. O Zoti im, m'i mbulo të metat e mia dhe më qetëso në momentet trishtuese.O Zot, më ruaj nga para dhe prapa, në të djathtë, në të majtë dhe nga lartë; kërkoj nga ti që të më mbrosh të mos më lëshojë toka.)

 

اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي ‏سُوءاً أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ.‏
All-llahume ‎alimel-gajbi vesh-shehadeti fatires-semavati vel-ardi, Rabbe kul-le shej'in ve melikehu, eshhedu en ‎la Ilahe il-la ente, eudhu bike min sherri nefsi ve min sherrish-shejtani ve shirkihi ve en akterife ‎ّala nefsi su'en ev ‎exhurrehu ila muslimin.‎
(O Zoti im, Ti je Ai i Cili i di të fshehtat dhe të dukshmet, Krijues i qiejve dhe i tokës, Zot i çdo sendi dhe ‎Mbizotërues i saj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja e vetes ‎sime dhe nga e keqja e djallit dhe nga ajo që ai (shejtani) shpie në shirk dhe kërkoj të më mbrosh që vetvetes e ‎as ndonjë muslimani të mos i bëj keq)

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الارْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ‎ ‎أَلْعَلِيمُ
Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me'a-ismihi shej'un fil-ardi ve la fis-semai ve huves-semiul-alim * 3 herë
(Me emrin e All-llahut pranë emrit të të Cilit nuk bën dëm asgjë në tokë e as në qiell, Ai që dëgjon shumë dhe ‎di çdo send)‎

‎‏ نِيَاًّ‏rرَضِيْت بِاللَّهِ رباً وبالإِسلاَمِ دِيناً وبِمُحَمَّدٍ ‏‎
‎Redijtu bil-lahi Rabben ve bil-Islami dinen, ve bi Muhammedin (s.a.v.s) nebijjen. 
(Jam i kënaqur që Zoti im është All-llahu, feja ime është Islami dhe Pejgamberi im Muhammedi)*3 herë

 

يَا حَيُّ يَا قَيُّمُ بِرحمَتِكَ اَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ ليِ شَأْنيِ كُلَّهُ وَ لاَ تَكِلْنيِ إِلىَ نََفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ
Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li she'ni kul-leha ve la tekilni ila nefsi tarfete ajnin.
(O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmirëso tërë gjendjen time dhe mos më lë të mbështetem në veten time, as sa një lëvizje e syrit).

صْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلِّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ ، فَتْحَهُ ، وَنَصْرَهُ ، وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ ، وَهُدَاهُ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشرِّ مَا بَعْدهُ‎.‎
Emsejna ve Emsel-Mulku lil-lah All-llahumme inni es'eluke hajre hadhihil-lejle, fet’haha ve nasreha,ve nureha, ve berketeha, ve hudaha, ve e’udhu bike min sherri ma fiha ve sherri ma ba’edeha. 
(O Zoti im, unë kërkoj mirësinë e ‎kësaj nate, hapjen e saj, ndihmën e saj, dritën e saj, dhuntinë dhe udhëzimin e saj. Kërkoj të më mbrosh nga e ‎keqja e saj dhe e netëve të tjera pas saj)

‎‏ وَعَلَى مِلِّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.‏rصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلامِ ، وَعَلَى كَلِمَةِ الإِخْلاصِ ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ‏‎
Emsejna ala fitretil-Islam ve ala kelimetil-Ihlas, ve ala dini nebijjia Muhammedin (s.a.v.s) ve ala mil-leti ebina Ibrahime Hanifen nebijjina muslimen ve ma kane minel-mushrikin.
(E arritëm mbrëmjen në natyrshmërinë Islame, në fjalën e sinqertë (fjala: LA ILAHE IL-LALL-LLAH), në ‎fenë e Pejgamberit tonë, Muhammedit dhe në popullin (fenë) e babait tonë Ibrahimit, i cili ka qenë ‎besimdrejtë, musliman e nuk ka qenë prej mushrikëve (idhujtarëve)‎.


سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِه
SubhanAll-llahi ve bihamdihi*100 herë.
(I Lartësuar qoftë All-llahu, Atij të Cilit i takon Lavdërimi)‎

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَليَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
La Ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir *10 herë, ose 1 herë kur përton>
(S'ka të adhuruar përveç All-llahut, Një dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe Lavdërimi. Ai është i ‎plotfuqishëm mbi çdo send)

 

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.‏
SubhanAll-llahi ve bihamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete arshihi ve midade kelimatihi*3 herë në mbrëmje
(I Madhëruar qoftë All-llahu, aq sa është numri i krijesave të Tij dhe aq sa dëshiron Ai vet. Po aq sa është i bukur Arshi i Tij dhe sa ngjyra e pasosur (pafund) për t`i shkruar fjalët e Tij).

 

أسْتَغْفِرُ اللَّهَ وأَتُوبُ إِلَيْهِ
Estagfirullahe ve etubu ilejhi. *100 herë në ditë
(Kërkoj faljen e All-llahut dhe tek Ai pendohem).

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
E'udhu bi kelimatil-lahit-tammati min sherri ma halak. *3 herë në mbrëmje)
(Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të All-llahut nga sherri (e keqja) që ka krijuar)

 

اللَّهُمّ صَلِّ وَ سلِّم على‎ ‎َبِيِّنَاَ مُحَمَّدٍ
All-llahumme sal-li ve sel-lim'ala nebijjina Muhammed *10 herë


Duatë për në banjë apo nevojtore

a) Kur hymë në banjo apo nevojtore:

Muhammedi alejhisselam thotë: " Fjala, e cila i ruan vendet e turpshme të njeriut nga vështrimet e xhinnëve kur hyn në banjo apo nevojtore, është:

BISMIL-LAHI, ALL-LLAHUMME INNI E'UDHU
BIKE MINEL HUBUTHI VEL HABAITHI

[" Me emër të All-llahut, o Zot, më ruaj nga e ndyra dhe ndytësirat ".] (Buhariu dhe Muslimi nga Enes bin Maliku).

b) Kur dalim nga banjoja apo nevojtorja themi:

GUFRANEKE

["Kërkoj faljen tënde o Zot ".] (Hadithi hasen, Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Aisheja, nëna e besimtarëve).

 

 

HYRJA DHE DALJA NGA NEVOJTORJA/TUALETI

 

✦ RINGJALLE NJË SUNET: Nr. 3 ⇨ “HYRJA DHE DALJA NGA NEVOJTORJA/TUALETI” ✦

Njerëzit shkojnë në nevojtore disa herë në ditë, gjatë ditës dhe natës. Pra, paramendoni shpërblimet që mund t’i fitoni nga të zbatuarit e tre hapave (suneteve) në vijim, kur të shkoni në nevojtore.

1 ● Hyrja me këmbën e majtë dhe të dalja me të djathtën.

2 ● Duaja para se të hyhet në nevojtore:

"[بسم الله] اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث"

[Bismil-lah] Allahumme inni e‘udhu bike minel-hubthi vel-haba’ith ― ([Me emrin e Allahut] O Allah, kërkoj mbrojtjen Tënde prej të fëlliqurve (xhinëve meshkuj) dhe të fëlliqurave (xhinëve femra). [Buhariu, 142; Muslimi, 375]

3 ● Duaja pasi të dilet nga nevojtorja:

"غفرانك" ~ Gufraneke ― (Të lutem Ty [o Allah] për falje). [Ebu Davudi, 30; Ibën Maxhe, 300; Tirmidhiu, kapitulli i pastrimit]


•••► PËLQEJE DHE SHPËRNDAJE SUNETIN E PEJGAMBERIT

--
Hoxhë Lulzim Susuri

Read 15976 times Last modified on E hanë, 16 Dhetor 2013 19:25
Published in Kuran
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Reklama e juaj