Shoqata ndihmoni te Varferit

ANËTARSIA. 2022

Anetarsia FMMZ per vitin 2022 
Nr  Emri  Mbiemri  Shteti  Donacioni 
1  Argjend  Ademi  Zvicer  1150.-frz 
2  Nora  Saiti  Zvicer  400.-frz 
4  Ganimete  Bediji  Zvicer  120.-frz 
5  Alisha  Osmani  Zvicer  500.-frz 
6  Lira  Berisha  Kosove    30.-frz 
7  Haxhere  Kuqi  Zvicer    110.-frz 
8         
9         
10         
11         
12         
13         
LINQET E RRJETEVE SOCIALE - Facebook Ndihmoni Të Varferit