Shoqata ndihmoni te Varferit

ANETARESIA 2018

Antarsia për Vitin 2018
Nr: Emri Mbiemri Vendbanimi Shteti Pagesa
1 Ganimete Bediji Bellach Zvicër 120,-frz
2 Emine Ismaili Büron Zvicër 120,-frz
3 Alisha Osmani Bellach Zvicër 150,-frz
4 Argjent Ademi Walliselen Zvicër 2550,-frz
5 Imrzat Asipi Sirnach Zvicër 1650,-frz
6 Një motër Anonym Luzern Zvicër  100,-frz
7 Fahrush Berisha Langenthal Zvicër  120,-frz
8 Miribane Dzelili Sarnen Zvicër  50,-frz
9 Afije Sabani Zürich Zvicër  120,-frz
10        
LINQET E RRJETEVE SOCIALE - Facebook Ndihmoni Të Varferit