Shoqata ndihmoni te Varferit

ANETARESIA 2016

Antarsia per vitin 2016 FMMZ  
Nr: Emri Mbiemri Shteti Pagesa
1 Blerime Berisha Zvicër   150,-frz
2 Ganimete Bediji Alili Zvicër   120,-frz
3 Familja Nasufi Zvicër   220,-frz
4 Alisha Osmani Zvicër   150,-frz
5 Miradie Kamberi Zvicër   120,-frz
6 Emine Sopi Zvicër    120,-frz 
7 Adem Ademi Zvicër   250,-frz
8 Argjent Ademi Zvicër 1100,-frz
9 Shkëlqim Asipi Zvicër  1000,-frz 
10 Nazife Baftjari Zvicër     30,-frz
11 Ajtene Baftjari Zvicër     30,-frz
12 Imrzate Asipi – Idrizi Zvicër   400,-frz
13 Gzim Ademi Zvicër   150,-frz
14 Sezaire Arifi Zvicër      50,-frz
15 Afije Shabani Zvicër    120,-frz
16 Fitnet Tairi Zvicër    120,-frz
17 Fahrush Berisha Zvicër    170,-frz
18 Mevlude Qazimi-Dzelili Zvicër    150,-frz
19 Ramadan Sulemani Zvicër      30,-frz
20 Miribane Xhelili Zvicër    100,-frz
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
LINQET E RRJETEVE SOCIALE - Facebook Ndihmoni Të Varferit