Shoqata ndihmoni te Varferit

Anetarsia.2023 

ANETARSIA  2023 

Nr:  Emri  Mbiemri  Shteti  Donacioni 
01   Argjend.             Ademi.               Zvicer.              

100,-frz

02   Ganimete Bediji-Alili  Zivicer 

 120,-frz

03   Alisha Osmani  Zvicer 

200,-frz 

04         
05         
06         
07         
08         
09         

 

LINQET E RRJETEVE SOCIALE - Facebook Ndihmoni Të Varferit