Shoqata ndihmoni te Varferit

Anetarsia.2023 

ANETARSIA  2023 

Nr:  Emri  Mbiemri  Shteti  Donacioni 
01   Argjend.             Ademi.               Zvicer.              

500,-frz

02   Ganimete Bediji-Alili  Zvicer 

 120,-frz

03   Alisha Osmani  Zvicer 

200,-frz 

04   Agjere  Kuçi  Zvicer  60,-frz
05         
06         
07         
08         
09         

 

LINQET E RRJETEVE SOCIALE - Facebook Ndihmoni Të Varferit