Shoqata ndihmoni te Varferit

ANETARESIA 2021

            FMMZ Donacionet për vitin 2021
Nr Emri Mbiemri Shteti Pagesa
1 Ganimete Bediji-Alili Zvicër 120,-frz
2 Nora Saiti Zvicër 600,-frz
3 Argjent Ademi Zvicër 1500,-frz
4 Alisha Osmani Zvicër 300,-frz
5 Imrzat Asipi-Idrizi Zvicër 700,-frz
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINQET E RRJETEVE SOCIALE - Facebook Ndihmoni Të Varferit