Shoqata ndihmoni te Varferit

TEUHID ER-RUBUBIJEH

Përkufizimi: Fjala er-Rububijeh (الربوبية) rrjedh nga fjala er-Rabb[1].Ndërsa fjala er-Rabb në gjuhën arabe ka disa kuptime, prej këtyre kuptimeve mund të përmendim: sundues, pronar, zotëri i pasuar, përmirsues etj. Në terminologjinë e … Read More

LINQET E RRJETEVE SOCIALE - Facebook Ndihmoni Të Varferit