Shoqata ndihmoni te Varferit

ANETARESIA 2017

Donacionet për Vitin 2017
Nr: Emri Mbiemri Shteti Pagesa
1 Alisha Osmani Zvicër 200,-frz
2 Argjend Ademi Zvicër 950,-frz
3 Nazife Baftjari Zvicër 110,-frz
4 Emine Sopi Zvicër 120,-frz
5 Blerime Berisha Zvicër 150,-frz
6 Shkëlqim Asipi Zvicër 500,-frz
7 Ganimete Bediji Zvicër 120,-frz
8 Familja Nasufi Zvicër 180,-frz
9 Ganimete Iljazi Zvicër 150,-frz
10 Miribane Xhelili Zvicër 400,-frz
11 Gëzime Ademi Zvicër 100,-frz
12 Adem Ademi Zvicër 300,-frz
13 Miradie Kamberi Zvicër 70,-frz
14 Imrzat Asipi-Idrizi Zvicër 1200,-frz
15 Ardita Sadiku Zvicër 100,-frz
16 Hasime Rizvani Zvicër 50,-frz
17 Nermine Rexhepi Zvicër 120,-frz
18 Mevlana Idrizi Zvicër  40,-frz
19 Mevlude Qazimi-Dzelili Zvicër  200,-frz
20 Aferdita Aliti Zvicër  20,-frz
21 Mirvete Selimi Zvicër  30,-frz
22 Sherete Djaferi Zvicër  150.-frz
23      
LINQET E RRJETEVE SOCIALE - Facebook Ndihmoni Të Varferit