Shoqata ndihmoni te Varferit

Fetva nr. 290

Pyetje:

Cila është dispozita e ndëgjimit të ilahive, dhe a janë ilahit zëvëndësim për muzikën?

 

Përgjigje:

Sa i përket ilahive, ndryshon dispozita e tyre, varësisht prej realitetit të tyre.

Nëse ato ilahi ngërthejnë në veten e tyre tekste mbi vlerën e Islamit, përkujtimin e Allahut, pasimin e pejgamberit alejhi selam, thirrje për ndihmesën e Islamit, ngritjen e mentalitetit të muslimanëve, përgatitjen dhe sqarimin e kurthave të armiqëve të islamit dhe gjëra të tjera me kuptime të mira dhe të lejuara, atëherë themi se ilahit e tilla janë të lejuara.

Mirëpo, nëse ato ilahi ngërthejnë në tekstet e tyre gjëra të ndaluara si muzika, bëjnë thirrje në mëkate dhe shthuarje morale, ringjallje të punëve të këqija të xhahiljetit, përzierje mes grave dhe burrave, zhveshje të grave, ose ilahi të njohura të bidatgjive, siç janë ilahitë e sufive, themi se ilahitë e tilla ndalohen në Islam, qoftë: ndëgjimi i tyre, këndimi i tyre apo edhe shitja e tyre.

Prej Allahut vjen suksesi, përshëndetjet qofshin mbi të dërguarin tonë, familjen dhe shokët e tij.

Komisioni i përhershëm i fetvave.

Fetuaja, nr. 25114

Antarët e komisionit:

Andulkerim Ibën Abdullah el Hudajri

Abdullah Ibën Muhamed el Mutlak

Ahmed Ibën Ali Sejr el Mubareki

Abdulaziz Ibën Abdullah ibën Muhamed Alu Shejh (Kryetar i komisionit)

Muhamed Ibën Hasen Alu Shejh

Abdullah Ibën Muhamed Ibën Hunejn.

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Sa i dobishëm ishte ky post?

Klikoni mbi një yll për ta vlerësuar!

Vleresim mesatar 0 / 5. Numri i votave: 0

Asnjë votim deri më tani! Bëhu i pari që vlerëson këtë postim.

LINQET E RRJETEVE SOCIALE - Facebook Ndihmoni Të Varferit