Shoqata ndihmoni te Varferit

Uji Zem Zem

Pusi i Zemzemit ka një histori të veçantë, histori e cila mahnit kureshtarët dhe ua shton bindjen tek Zoti atyre që kanë sadopak besim. Shekuj më parë, Haxherja kërkonte, pothuajse, … Read More

Rukja

Çka është Rukja? Rukja është mbrojte, me të cilën shërohet ai i cili ka vështirësi, si ai i cili ka temperaturë ose epilepsi si dhe vështirësi të ngjashme me të.[1] … Read More

Hixhame

Hixhameja dhe vlerat e saj Profeti (s.a.v.s) ka thënë: “Natën e Israsë nuk kalova pranë ndonjë prej banorëve të qiellit veçse më ka urdhëruan për të bërë hixhame.” Ndërsa në … Read More

LINQET E RRJETEVE SOCIALE - Facebook Ndihmoni Të Varferit