Shoqata ndihmoni te Varferit

HAXHI, NJË HERË APO MË SHUMË HERË?

Pyetja: A është më mirë që të bëjmë Haxh më shumë se një herë, apo është më mirë që t’a kryejmë Haxhin vetëm një herë?

Përgjigja: Hamdi i takon vetëm Allahut.

Sa i përket obligueshmërisë, Haxhi nuk është i obligueshëm më shumë se një herë në jetë, transmetohet nga ebu Hurejre (radijAllahu anhu) i cili thotë: I Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) e mbajti një fjalim dhe tha: “O ju njerëz, Allahu ua bëri obligim Haxhin, andaj bëni Haxh.” Një njeri tha: A çdo vit o i Dërguari i Allahut? Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem) heshti, derisa njeriu e përsëriti pyetjen tri herë, atëherë tha Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem): “Të kisha thënë po, do të ishte bërë obligim (çdo vit) dhe nuk do të kishit mundësi ta bëni këtë.”[1]

Nga ibn Abbasi (radijAllahu anhuma) se el-Ekrea’ bin Habis e pyeti Pejgamberin (sala Allahu alejhi ue sel-lem) duke thënë: O i Dërguar i Allahut, Haxhi bëhet çdo vit, apo një herë? Tha (Pejgamberi): “Një herë dhe kush bën më shumë, ajo është nafile[2].[3]

Ndërsa cila është më mirë? Sa më shumë që njeriu bën Haxh është më mirë, edhe nëse bën Haxh çdo vit dhe në këtë kontekst janë transmetuar shumë tekste stimuluese, prej tyre:

1- Nga ebu Hurejre (radijAllahu anhu) thotë: E kam dëgjuar Pejgamberin (sala Allahu alejhi ue sel-lem) duke thën: “Kush e kryen Haxhin për Allahun dhe nuk kryen marrëdhënie intime dhe nuk bën vepra të ndaluara, do të kthehet (i pastër nga gjynahet) sikur ditën që e ka lindur nëna e tij.”[4]

2- Nga ebu Hurejre (radijAllahu anhu) thotë: I Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) u pyet: Cila është vepra më e mirë? Ai u përgjigj: “Të besosh Allahun dhe të Dërguarin e Tij.” Pastaj u pyet: “E pas kësaj?” Ai tha: “Xhihadi në rrugë të Allahut.” Pastaj u pyet: “E pas kësaj?” Ai tha: “Haxhi i pranuar.”[5]

3- Poashtu nga ebu Hurejre (radijAllahu anhu) transmetohet se i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kryerja e Umres është shlyerje mëkatesh në mes saj dhe Umres së mëparshme, kurse për Haxhin e pranuar nuk ka shpërblim tjetër përpos Xhenetit.”[6]

 

Allahu e din më së miri.

Islam Q&A

Përktheu: Ali Ashani

[1] Muslimi (1337)

[2] Haxh vullnetar. Sh.p.

[3] Ebu Davudi (1721) dhe Albani e cilwsoi si autentik

[4] Buhariu (1449) dhe Muslimi (1350)

[5] Buhariu (26) dhe Muslimi (83)

[6] Buhariu dhe Muslimi

Sa i dobishëm ishte ky post?

Klikoni mbi një yll për ta vlerësuar!

Vleresim mesatar 0 / 5. Numri i votave: 0

Asnjë votim deri më tani! Bëhu i pari që vlerëson këtë postim.

LINQET E RRJETEVE SOCIALE - Facebook Ndihmoni Të Varferit