Albanian Arabic Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Norwegian Portuguese Serbian Slovenian Swedish Turkish

Reth formimit të FMMZ-ës

Shkrue nga Super User

Esselamu Alejkum motra të nderuara në Islam disa fjalë rethë formimit të shoqatës, si u formua dhe për çka u formua.

Programi i  Shoqatës:   

Me  Emrin  e  All llahut  Mëshiruesit    Mëshirëplotit.

 Kjo shoqatë u krijua vetëm e vetëm për ti dalë në ndihmë skamnorëve dhe jetimëve duke parë gjendjen e tmeruashme në vendlindjet tona vendosëm që me ndihmën tuaj motra dhe ju vëllezër tju dalim në ndihmë këtyre familjeve.

  -Moto e kësaj  Shoqate është: Ti gëzojmë të varfërit dhe Jetimët

 

  -Emri  i  Shoqatës :Fondacioni i motrave muslimane Zvicër

 

  -Selia e kësaj Shoqate është në Bellach – Solothurn- Zvicër 

  -Qëllimi i kësaj shoqate  është edhe tubimi I ( teshave të vjetra )  të përdorura,

      Si dhe dërgimi i tyre në vendet ku ka nevojë.

  -Baskpunimi  me Motrat Muslimane këtu si dhe jasht zvicrës

  -Takimi me  Motrat Muslimane bëhet  nëpërmjet tubimeve nëpër Xhamia për informim.

kontakt me FMMZ-ën mund të bëni me e-mail adresën si ma poshtë :

Në  fund  do ta citojm nji ajet Kuranor ku folet për VARFËRIN Allahu ju shpërbleftë .

        Të drejtohem ty motra ime muslimane!

 

        BISMIL LAHIRR RRAHMANIRR RRAHIM

       Me Emrin e All-llahut Mëshiruesit Mëshirëbërësit

        KESHILLË,VËREJTJE,POROSI,KËRKESË??!!!

KUR AN: (Ata të cilët bëjn kopraci me atë që nga të mirat e veta ju dha Allahu,të mos mendojnë kursesi se ajo është në dobi të tyre.Jo ajo është në dëm të tyre.Ajo e mirë me çka bënë kopraci ,në ditën e kijametit dotë ju mbështillet në qafën e tyre).  Eli Imran 180.

 

Ashtu siç e ke amanet shpirtin,që nuk do të qëndroj  në trupin tënd gjithmon,ashtu dhe pasurin e ke amanet,se dhe ajo e ka fundin e vetë.Është pik pyetje dhe se si dimë për ta shfrytëzuar dhe si e ku duhet për ta harxhuar.!

 

Të pyes: A të lagë shiu dhe bora,kur ti dhe unë jemi me kulm mbi kokë?A të mërdhihet dora dhe këmba ,kur ti dhe unë jemi të veshur?A të kërset lukthi,kur je e uritur,atë dobësohet zemra kur e sheh femijën duke qarë,e ska çfar me ngrën,,atë rrjedhin lotët me vrull nga dhembja dhe vaji bonjakun(jetimin) kur eshohim pa libër në dorë nuk din çka të bejë,vetëm din të lotoj ,dhe krijuesin ta përkujtoj!

 

 Ju bëj Apel të gjitha motrave muslimane që ti bashkojmë duart,të bëjmë një dorë të fortë e cila mund ta zhduk leht derën e varfëris sepse ajo ësht der e hekurt shumë e rëndë që vetëm një dorë smund ta çelë.

 

Tju ndihmojmë skamnorëve sepse dhe ne jemi ummeti MUHAMMED MUSTAFAS gjysma jemi ne dhe gjysma janë bijt dhe bijat tona!

 

All llahu e shpërbleftë ç`do kënd që afron sëpaku çmimin e një Hurme.! Esselamun Alejkum ve rahmetull llahi ve berekatuhu

  

STATUTEN - Statuti

 

 

 I.  ZWECK DES VEREINS

 

Art. 1         Die " Stiftung  der  Muslimischen  Schwestern  schweiz

 

                           Grederstrasse 30

                           4512  Bellach

 

 II.  VEREINSTÄTIGKEIT

 

Art. 2

Die  Tätigkeiten  des  Vereins; besteht  hauptsächlich  darin, denn  armen  Familien  in diversen  Ländern  zu  unterstützen.   

 

Art. 3

Der  Verein  Organisiert  zusätzlich  Versammlungen  in  diversen  Ortschaften.          

 

 

 

III.  MITGLIEDSCHAFT, BEITRAG, Finanzierung

 

Art. 4         Der Verein besteht aus:

                  a)  Aktivmitgliedern

                  b)  Freimitgliedern

                  c) Passivmitgliedern

                 

 

Art. 5         Aktivmitglieder

                   Auf Antrag können natürliche Personen Aktivmitglieder werden.

                   Die Mitgliederbeiträge für Aktivmitglieder betragen pro Jahr CHF.120,- Die Höhe der Beiträge werden jährlich von der Generalversammlung, auf Antrag des Vorstandes, festgesetzt.

                   Die Verpflichtungen für das laufende Vereinsjahr müssen erfüllt werden.

 

                   Mitglieder, welche die Interessen des Vereins schädigen, können an einer Versammlung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten ausgeschlossen werden. Die betroffenen Mitglieder sind vorgängig anzuhören und von den Sanktionen in Kenntnis zu setzen.

 

Art. 6         Freimitglieder

                   Zum Freimitglied kann auf Antrag des Vorstandes ernannt werden, wer sich um den Verein verdient gemacht hat. Aktivmitglieder werden nach 18

                 jähriger Vereinstätigkeit zu Freimitgliedern ernannt.

                   Freimitglieder sind beitragsfrei.

 

 

Art. 8         Passivmitglieder

                   Passivmitglieder können natürliche und juristische Personen sein. Sie unterstützen den Verein finanziell. Die Mitgliedschaft erlischt, wenn der Jahresbeitrag nicht bezahlt wird. Sie haben kein Stimm- und Wahlrecht.

                            Die Höhe des Passivmitgliederbeitrags wird jährlich von der General-versammlung, auf Antrag des Vorstandes, festgesetzt.

 

Art. 9         Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Jede persönliche Haftung des Vereinsmitglieds ist ausgeschlossen.

 

Art. 10      Der Austritt kann jederzeit schriftlich auf Ende des Vereinsjahres erfolgen,

 

 

 

 IV.  RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER

 

Art. 11       Aktiv-, Frei- und Ehrenmitglieder geniessen die gleichen Rechte und sind stimm- und wahlberechtigt. Es  besteht keine Spielverpflichtung.

 

 

 

V.  ORGANISATION

 

Art.12        1)   Generalversammlung

2)    Mitgliederversammlung

3)    Vorstand

4)    Revisoren

 

Art. 13       Die ordentliche Generalversammlung findet einmal jährlich im ersten Quartal statt. Sie wird vom Vorstand einberufen und behandelt die folgenden Geschäfte:

                        1.    Begrüssung

                  2.    Protokoll der letzten GV

                        3.    Jahresbericht des Präsidenten/der Präsidenten

                       4.   Jahresberichte (übrige)

                       5.     Jahresrechnung

                6.    Genehmigung des Budgets

                7.    Ehrungen                                                                                                                                                                                                  

           8.     Verschiedenes

             

 

 

Art. 14       Eine ausserordentliche GV ist auf Verlangen von 1/5 der Aktivmitglieder einzuberufen.

                   Der Vorstand kann von sich aus eine ausserordentliche GV einberufen.

 

Art. 15       Die Einladung zur GV oder Mitgliederversammlung erfolgt nur durch briefliche Zustellung. Die Einladung sollte den Mitgliedern mindestens 14

                   Tage im voraus zugestellt werden.

                   Anträge der Mitglieder müssen mindestens 10 Tage vor der Generalversammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.

 

Art. 16       Bei Wahlen und Abstimmungen entscheidet das relative Mehr. Der Vorsitzende gibt den Stichentscheid.  

 

Art. 17      Der Vorstand besteht aus mindestens „3“ Mitgliedern. Mit Ausnahme des Präsidenten und des Kassiers konstituiert sich der Vorstand selbst.

 

 

Art. 18       Der Vorstand vertritt den Verein nach Aussen. Die drei Unterschriftsberech-          tigten Präsident, Vizepräsident und Kassier zeichnen kollektiv zu zweien.

 

 

Art. 19       Die Revisoren prüfen die Rechnung des Vereins und allfällige Spezialfonds. Sie erstatten Bericht zuhanden der Versammlung und stellen Antrag.

 

 

 

 VIII. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

 

Art. 20       Die Statuten oder einzelne Artikel können durch die Generalversammlung auf Antrag mit 2/3 Mehrheit geändert oder revidiert werden.

 

Art. 21       Die Auflösung des Vereins kann nur an einer ordentlichen oder ausserordentlichen GV mit einer Mehrheit von 4/5 der anwesenden Stimmberechtigten beschlossen werden.

 

Art. 22       Sollte der Verein aufgelöst werden, wird  der  Reichten der  Organisation  an  einer  Humanitären  Hilfsorganisationen  gehen.

 

 

 Art 23       Diese Statuten sind an der GV vom  06.07.2009  genehmigt worden.

 

 

Für den Vorstand der Stiftung  der  Muslimischen  Schwestern  schweiz“

                                   Fondacioni  Motrave  Muslimane  Zvicër

         

Reklama e juaj