Shoqata ndihmoni te Varferit

kuptimi i fjalës ISLAM

Fjala Islam domethënë “Nënshtrim” ose “Dorëzim” Vullnetit të Zotit. Fjala Islam rrjedh nga rrënja e fjalës “selam”, që domethënë paqe. Në Kur’an, Zoti përcakton se qëllimi i vetëm përse Ai krijoi njerëzinë … Read More

LINQET E RRJETEVE SOCIALE