Albanian Arabic Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Norwegian Portuguese Serbian Slovenian Swedish Turkish
Rreth Medines

Rreth Medines (1)

Xhamia e sotme është njëqind herë më e madhe se në kohën e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s, ajo sot është më e madhe se e gjithë brendësia e qytetit në atë kohë.

Published in Rreth Medines

Reklama e juaj