Albanian Arabic Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Norwegian Portuguese Serbian Slovenian Swedish Turkish
Rreth Mekes

Rreth Mekes (2)

E diel, 24 Nandor 2013 18:50

Ndertimi Qabes

Written by

Qaba është ndërtesa e parë, e cila është e ndërtuar, qe te admirohet dhe adhurohet emri i Zotit, siç mund të shihet nga sure e trete, ajeti 96, e Kur’anit, Allahu XH. Sh. thotë ne kete ajet: “Shtëpia e pare -faltore, e cila është ndërtuar botes, është ajo në Mecca. Qaba është e ndertuar dhe bota drejtohet kah Qabe, duke i kërkuar Perëndisë rrugen e drejte te njerezimit. (Duke u falur dhe drejtuar Zotit).

E diel, 24 Nandor 2013 17:49

Vlera e mekes dhe e shtepise se shenjte qabes

Written by

Vendet e shenjta për muslimanin paraqesin një rëndësi të madhe. Ato, në radhe te pare, janë te zhveshura nga vizitat e pamoralshme, respektivisht, vizitat e motivuara nga epshet, teket, pasionet e kota, etj,. Vizita e këtyre vendeve te shenjta behet me qellim afrimi tek Allahu dhe mu për këtë ky vizitor, nuk i ngjan vizitorit tjetër as ne brendësi (qellim) dhe as ne pamjen e jashtme: s’ka lakuriqësi, s’ka epshe, s’ka ndasi, s’ka alkool…

Reklama e juaj