Albanian Arabic Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Norwegian Portuguese Serbian Slovenian Swedish Turkish

Fëmijët

Një njeriu iu kishte afruar qasti i vdekjes, dhe para se të vdiste ai shkroi testamentin e tij i cili përshkruhet si më poshtë: Në pronësi i kam 17 deve, dhe i kam tri djem. Ndajini devet e mia në atë mënyrë që djalit tim të madh ti takojë gjysma e tyre, djalit të dytë ti takojë 1/3-ta dhe djalit tim

Published in Fëmijët

Ali ibën Ebi Talib  është djali i xhaxhait të Muhammedit a.s.. Aliu r.a. është i pari djalosh që ka përqafuar Islamin. Kur zbriti Islami, Aliu r.a. kishte nëntë vjet. Në moshë të re Pejgamberi kishte mbetur jetim, pa të dy prindërit, më vonë i vdiq edhe gjyshi i cili përkujdesej për të. Gjyshi i

Published in Fëmijët

Osmani r.a. i përkiste një familje fisnike Kurejsh në Mekë. Ai i përkiste familjes Umajah nga Kurejshët. Pasardhësit e kësaj familjeje më pas janë të njohur si Benu Umajah ose Emevijët. Othmani r.a. lindi në vitin 573, ishte  gjashtë vjet më i ri se Pejgamberi a.s.. Othmani r.a. pranoi Islamin

Published in Fëmijët
Faqe 1 nga 7

Reklama e juaj